Používaním stránok prevádzkovateľa T-fashionline s.r.o. súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby.


NOVINKY

arr3Trend Halloweena 2016 - Day of the Dead - Deň mŕtvych ... arr3Objednávate kostým na Halloween párty? Je najvyšší čas!Máte už objednaný svoj kostým na Halloween párty? Ak nie, tak potom už skutočne neváhajte! Kostýmy... arr3Trend pre Halloween kostýmy 2016? Pokémon Go!Našiel sa možný dôvod, čo kostýmoví tvorcovia považujú za trend a čo by mohlo byť populárne na... arr3Hit tohtoročnej sezóny! - Pončo módaPelerína či pončo – je jedno ako tieto kabáty nazvete. Podstatné je, že kabát v tomto strihu patrí... arr3VYZNÁTE SA V TERMÍNOCH MÓDY?Bandage, bodycon, skater, retro…. v množstve termínov, ktoré nielen v móde stále pribúdajú, je... arr3Beanies – čiapky, ktoré si zamilujete.Beanies sa stávajú čoraz populárnejšie. Nosia ich deti, mladí a aj dospelí. Na výber je množstvo... arr3Neviete čo na seba na halloweensku párty? Inšpirujte sa celebritami!Neviete čo na seba na halloweensku párty? Inšpirujte sa celebritami! Samozrejme, že udalosť ako... arr3Ozdobte Váš krk - MUST HAVE reťaze na krkPráve krk sa stal jednou z dominiantných častí tela, ktorá nesmie ostať nezahalená. Nápadné... arr3Čo s vlasmi tento rok? Ostrihať, či nechať narásť?Že by to bola práve Beyonce v jej novom videoklipe "Drunk in love", ktorá prezradila, ako sa treba... arr3Top 10 šiat Zlatého Glóbusu71-vý ročník je za nami. A tu 10 najkrajších šiat v ktorej prevláda červená farba.   Lupita...

TOVAR V AKCII

naša cena 24,99 €
do košíka:
naša cena 25,99 €
do košíka:
naša cena 7,99 €
do košíka:

O NÁS » OBCHODNÉ PODMIENKY
OBCHODNÉ PODMIENKY

Poskytovateľ
_______________

Spoločnosť T-fashionline s.r.o., Selčianska cesta 61, 976 11 Selce, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro Vložka číslo: 22034/S-Zbl. IČO 46628169, adresa elektronickej pošty: info@t-fashionline.com, telefónne číslo: +421 486 194 840; orgánom dohľadu, ktorému činnosť spoločnosti podlieha je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI so sídlom v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 01 Banská Bystrica.

Záujemca
________

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem využiť služby Poskytovateľa a vstúpiť do záväzkovo-právneho vzťahu s Poskytovateľom, pričom ešte neodoslala Kompletne vyplnenú objednávku.

Kompletne vyplnená objednávka
_______________________

Záujemcom úplne vyplnená objednávka (zodpovedané a uvedené všetky povinné údaje vyžadované Poskytovateľom označené symbolom “*“) nachádzajúca sa na webovej stránke Poskytovateľa, pričom týmto odoslaním objednávky Záujemca potvrdil, že:
 • bol oboznámený s VOP v aktuálnom znení, preštudoval si ich obsah, s ich obsahom súhlasil, zaviazal sa ich dodržiavať a postupovať v súlade s nimi,
 • bol jednoznačne a zrozumiteľne informovaný pred svojimi úkonmi, ktoré smerovali k uzavretiu tejto Zmluvy o všetkých úkonoch, ktoré musel vykonať pri uzatváraní Zmluvy a o všetkých úkonoch, ktorými sa dajú zistiť a opraviť chyby, ktoré spôsobil svojimi predchádzajúcimi úkonmi, a to ešte pred odoslaním objednávky, ako i o technických prostriedkoch na zistenie a opravu chýb,
 • bol informovaný, že táto Zmluva bude uložená u Poskytovateľa a bude mu dostupná v Zákazníckej sekcií Poskytovateľa, pričom presné umiestnenie mu bude oznámené v Potvrdení o prijatí objednávky, ktoré bude zaslané na jeho schránku elektronickej pošty uvedenú v jeho objednávke,
 • bol informovaný, že jazykom ponúkanom na uzavretie zmluvy je slovenský jazyk.

 

Objednávka

_______________

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov.

Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:

 1. Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt (telefónne číslo a e-mailová adresa)

 2. Kód objednávaného tovaru podľa katalógu alebo tiež jeho popis;

 3. Množstvo objednávaného tovaru;

 4. Adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska Kupujúceho);

 5. Okamih dodania tovaru (deň, hodina), ak sa Kupujúci dohodne s Predávajúcim odlišne ako je uvedené vo VOP;

 6. Meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený Kupujúci, prípadne akýkoľvek jeho zamestnanec).

Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.

Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.

Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho a to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povin ný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu info@t-fashionline.com.

Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo Kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Predávajúceho.

 

Postup pri vyplnení objednávky

_____________________________

V internetovom obchode môžete nakupovať ako neregistrovaný zákazník alebo registrovaný zákazník. Výhodou registrácie je prístup k histórii objednávok a pohodlný nákup ďalšieho tovaru (nemusíte opakovane vypĺňať objednávkový formulár). Prehľadný postup jednotlivých krokov nájdete v sekcií Ako nakupovať?


Overenie objednávky

_________________

Na základe riadnej objednávky kupujúceho prevedie predávajúci overenie objednávky, v ktorom potvrdzuje kupujúcemu druh, predpokladanú cenu a množstvo produktov, ktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodať. Objednávka je po overení považovaná medzi stranami za záväznú. Toto ustanovenie nie je pre predávajúceho záväzné v prípade, že výrobca prestane dodávať daný produkt.

 

Storno objednávky zo strany kupujúceho

_________________________________

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že nesplní dohodnuté podmienky dodania a včas neinformuje predávajúceho emailom alebo telefonicky o úmysle zrušiť objednávku. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť sprostredkovateľovi škodu vzniknutú týmto jednaním. Sprostredkovateľ uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Predávajúci s kupujúcim sa dohodli na nasledujúcich storno poplatkoch súvisiacich s vrátením tovaru predávajúcemu z dôvodov na strane kupujúceho.


Storno objednávky zo strany sprostredkovateľa

_____________________________________________________

Sprostredkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
 • objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (neúplné meno, chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
 • tovar sa už nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru

V prípade, že táto situácia nastane, sprostredkovateľ bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.Spôsob platby

_____________
Spôsoby platby závisí na dohode kupujúceho s predávajúcim pri overení objednávky:

1. Platba vopred. Bankovým prevodom alebo vkladom na účet: 2925875297/1100 (Tatra Banka)
Platbu vopred uskutočnite na základe výzvy, ktorú obdržíte e-mailom po objednávke tovaru. Pokiaľ Vám email obratom nebol doručený, Váš email v objednávke nebol zadaný správne alebo odporúčame skontrolovať spamovú schránku. Nezabudnite uviesť ako variabilný symbol číslo objednávky.

2. Platba dobierkou. Ak nechcete platiť za tovar vopred, môžete zaplatiť na pošte pri doručení dobierkou.

3. Platba kartou. CardPay - platba cez virtuálny POS terminál Tatra banky. Platiť môžete kartami VISA, MasterCard, EuroCard... Uvedené karty môžu byť vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou. Osobné údaje Zákazníka (číslo účtu, kód platobnej karty a pod.) sa zadávajú priamo na zabezpečených stránkach Tatra Banky. Viac info!


Dodanie tovaru

_____________

Predávajúci s kupujúcim sa dohodli na nižšie uvedených spôsoboch dodania tovaru na území Slovenska. Podmienkou pre dodanie v uvedených termínoch sú

 • overenie objednávky
 • voľné skladové zásoby objednaného tovaru v objednanom množstve na elektronickej objednávke
 • prípadne prevedenie dohodnutého spôsobu platby na účet predávajúceho.

Objednaný tovar je expedovaný v ten istý alebo nasledujúci pracovný deň po splnení vyššie uvedenej podmienky pre dodanie tovaru. Nutné je pripočítať si ešte 1-2 pracovné dni, ktoré na doručenie budú potrebovať pošta alebo kuriérska spoločnosť. Celý proces od zadania po doručenie objednávky trvá cca 48 hodín.

T-fashionline s.r.o. si vyhradzuje 3-30 pracovných dní na doručenie tovaru, ktorý sa momentálne nenachádza na sklade. Fakúru k objednávke si môžete pozrieť a vytlačiť z emailu o vybavení objednávky alebo Vašej zákazníckej sekcie.Dopravné a balné

______________

K cene tovaru je účtované dopravné a balné v prípade, že cena nákupu nepresiahne stanovenú medzu. Tabuľka cien dopravného a balného:

 • Platba kartou alebo prevodom:

Na dodaciu adresu prostredníctvom Slovenskej pošty/Kuriéra: 1,99€ balík

 

 • Dobierka:

Na dodaciu adresu s dobierkou prostredníctvom Slovenskej pošty/Kuriéra: 2,99€/3,49€ balík

Pri objednávke nad 49,99€ poskytujeme poštovné zadarmo!

 

Reklamačný poriadok


Ochrana osobných údajov

__________________________

Osobné údaje, ktoré od vás vyžadujeme, využívame výhradne pre vnútornú potrebu v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a neposkytujeme ich tretím osobám s výnimkou externých dopravcov, ktorým ich poskytujeme iba v minimálnom rozsahu a to z dôvodu bezproblémového doručenia vášho tovaru priamo k vám. S vašimi osobnými údajmi pracujeme iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Vaše osobné údaje sú u nás zabezpečené proti zneužitiu a bez prístupu tretej strany a nebudú inak komerčne využívané.

Zákazník svojou registráciu, alebo objednávkou súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov pre účely obchodu podľa zákona č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov a s obchodnými podmienkami dodávateľa.

 

ZGRjZj